Op de Canarische Eilanden wordt 50.200 hectare gebruikt voor landbouwdoeleinden. Op slechts 2 % daarvan (ongeveer 100 hectare) wordt biologische landbouw bedreven .

Met 732 hectare is Tenerife de grootste ‘bio-producent’ van de Archipel. Op het eilenden rijk hebben in totaal 675 boerenbedrijven gekozen voor biologische landbouw. Meestal gaat het om productie van wijn en de banenteelt.

Groente wordt er nog weinig verbouwd op de Archipel en is duur. Een kilo winterwortel, die normaal ongeveer € 2,= kost, is biologisch geteelt niet onder de € 5,= te koop.